Teaching page

Professor Samuli Siltanen teaches regularly at the Department of Mathematics and Statistics of University of Helsinki, Finland.

Selected online lectures

Video lectures on tomography

I publish video lectures on my YouTube channel called “Professor Sam”. Mathematics of traditional X-ray tomography is explained in a video series numbered starting from 101. Later there will be more modern approaches labeled from 201, 301 and so on.


Minicourse in Rio 2017: Introduction to sparse-data X-ray tomography,

Thematic Program Parameter Identification in Mathematical Models: Applications to PDE’s and Integral Equations, IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brazil, October 24-27, 2017.

List of MSc theses I have supervised at University of Helsinki

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani graduista

 • 2023 Robert Huggins: A Bayesian Approach to Non-convex Asteroid Shape Determination
 • 2022 Johanna Kukkola: Can a neural network recognize seasons? Solving a classification problem based on weather observations
 • 2022 Emilia Westlin: Using Topological Data Analysis on Credit Data to Predict Stock Market Crashes
 • 2021 Elli Karvonen: Persistent Homology and Its Applications
 • 2021 Heikki Uuksulainen: Valokuvien tarkennusalgoritmien vertailu
 • 2020 Joel Enwald: Reconstructing simulated breast phantoms using neural networks inspired by the problem geometry
 • 2020 Anssi Koskinen: Exponential fitting for stripe noise reduction from dental x-ray images (industrial collaboration)
 • 2020 Selina Lehtoranta: Logistisen lämpötiladatan analyysi klusteroinnilla (industrial collaboration)
 • 2020 Ilmari Pohjola: Multiresolution Parameter Choice Method With Total Variation Based Regularization In Image Denoising
 • 2020 Sangita Seshadri: Image Deblurring: Comparing the Performance of Analytical and Learning Methods
 • 2020 Heli Virtanen: Tilted Haar wavelets – Reconstructions in Computed Tomography
 • 2019 Tomi Kallava: Propulsion Power And Fuel Consumption Estimation Of Ships (industrial collaboration)
 • 2019 Gür Ersalan Muzaffer: Inverse Mathematics Enhanced Neural Networks to Improve Defect Detection on Radiation Detectors (industrial collaboration)
 • 2019 Siiri Rautio: Combining Deep Learning and Iterative Reconstruction in Dental Cone-Beam Computed Tomography (industrial collaboration)
 • 2019 Ensio Suonperä: Shearlet-based projection to wavefront set prior with convolutional neural network
 • 2018 Topias Rusanen: Lego-palikoita ja 4D-röntgentomografiaa
 • 2018 Aaro Salosensaari: X-ray computed tomography of pipe sections by discrete tomography and total variation minimization
 • 2018 Suvi Telivuo: Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen (industrial collaboration)
 • 2017 Nargiza Djurabekova: Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography
 • 2017 Markus Juvonen: Patch-based image representation and restoration
 • 2017 Juho Rimpeläinen: Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography
 • 2016 Minna Hannula: Time series analysis: gap filling and feature recognition (industrial collaboration)
 • 2016 Riikka Huusari: Automatic identication of land cover types from satellite data with machine learning techniques (industrial collaboration)
 • 2016 Erna Piila: Some fundamental concepts of discrete tomography
 • 2016 Robert Sirviö: Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures (industrial collaboration)
 • 2016 Joonas Syren: Theoretical and numerical analysis of the Dirichlet-to-Neumann map in EIT
 • 2016 Pekko Tuominen: Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection (industrial collaboration)
 • 2015 Jenni Helander: Demosaicing – värikuvan muodostus digitaalikamerassa
 • 2015 Henna Kainulainen: Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization
 • 2015 Sini Lehtonen: Focus Stacking – Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi
 • 2015 Patrik Lod: Superresoluutio
 • 2015 Petri Luukkonen: Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD
 • 2015 Lasse Lybeck: Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering
 • 2015 Alexander Meaney: Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System
 • 2015 Eija Muhonen: MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä
 • 2015 Miika Paavola: Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomografiassa
 • 2015 Topi Talvitie: Geometric k:th shortest paths
 • 2014 Visa Mikkola: Sovellus satunnaisprojektioille: Korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista
 • 2014 Manu Hietaniemi: Hahmontunnistus terästeollisuudessa (industrial collaboration)
 • 2013 Sanna Tyrväinen: Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution
 • 2013 Jussa Klapuri: Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer (industrial collaboration)
 • 2012 Olli Koskela: Three Ideas of Metal Artifact Reduction in CT Imaging (industrial collaboration)
 • 2011 Jussi Määttä: Orthonormal wavelets and the scale-invariance of natural images
 • 2011 Markus Kettunen: Valaistusyhtälö

List of BSc theses I have supervised at University of Helsinki

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani kanditöistä

 • 2023 Andreas Vuoristo: Artificial Neural Network
 • 2022 Jukka Aapro: Tietokonetomografiaa havainnollistava oppimissovellus Python-ohjelmointikielellä
 • 2022 Birgitta Kaplas: Keinotekoiset neuroverkot
 • 2022 Essi Jukkala: Radiositeetti
 • 2021 Denis Davydov: Approximating solutions to 2D wave inverse scattering problem using a neural network
 • 2020 Emma Daly: Thesis on Tomography
 • 2019 Hilma Holappa: Mustavalkoisen valokuvan kontrastin adaptiivinen kohennus
 • 2019 Joel Enwald: Yksi- ja kaksiulotteisten signaalien tarkentaminen konvoluutioneuroverkkojen avulla
 • 2019 Heli Virtanen: Kalanpoisto – Harmoninen kuvanpaikkaus mielivaltaiselle alueelle
 • 2018 Tomi Kallava: Kaksiulotteisen asteroidin muodon esittäminen NURBS-käyrällä sekä valokäyrän simulointi
 • 2018 Siiri Rautio: Matriisiton kuvanpaikkaus käyttäen yleistettyä kokonaisvaihtelusäännöllistämistä
 • 2017 Arttu Nieminen: Simuloitu hehkutus
 • 2017 Miika Pelkonen: Lokaalit ei-tekstuurilliset kuvanpaikkausmenetelmät harmaasävykuville – kaksi funktion kokonaisvaihtelua hyödyntävää menetelmää
 • 2017 Pentti Sunila: Kokonaisvaihtelumenetelmät röntgentomografiassa
 • 2016 Santeri Horttanainen: Radiositeetti
 • 2016 Lauri Lode: Chan-Vese -kuvasegmentaatio
 • 2016 Aaro Salosensaari: Mallinnettu jäähdytys ja ympyräkiekkojen etsiminen kuvasta
 • 2016 Teemu Säilynoja: Kahden lohkon osittainen pienimmän neliösumman menetelmä muotoanalyysissä
 • 2015 Vesa Piilola: Kohinan suodattaminen harmaasävykuvista
 • 2015 Topias Rusanen: 4D-tomografiasimulaatio
 • 2015 Antero Vainio: Kohinanpoisto opetetun sanaston avulla
 • 2014 Henna Kainulainen: Konveksin kappaleen muodon selvittäminen valokäyrästä kaksiulotteisessa tapauksessa
 • 2014 Lasse Lybeck: Puheäänteen matemaattinen mallinnus ja simulointi
 • 2013 Joona Honkavaara: Haarin aallokkeen käyttö signaalin pakkauksessa
 • 2013 Juha-Antti Isojärvi: Valokuvien orientaatioanalyysi ja curveletit
 • 2013 Janne Leppä-Aho: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
 • 2013 Tuomo Ritakallio: Tunnuslukujen soveltaminen fotonijonon snapshottiin ja pikselöinnin tihentämisen vaikutus tunnuslukuihin
 • 2013 Pekko Tuominen: Diskreetin aallokemuunnoksen käyttö signaalin pakkauksessa
 • 2012 Mika Huttunen: Histogram Adjustment
 • 2012 Tiia Komulainen: Pieni hyvän visualisoinnin opas herra E.R.Tuften mukaan
 • 2012 Jarno Lintusaari Viitatuimmat artikkelit sivustolla CiteULike analysoituna koneoppimisen tukivektorikoneella
 • 2012 Miika Paavola: JPEG-pakkausartefaktojen poistaminen
 • 2012 Kimmo Sirén: äänilähteen käänteissuodatus
 • 2012 Kimmo Suotsalo: Kalliiden kohdefunktioiden optimointialgoritmit