Teaching page

Professor Samuli Siltanen teaches regularly at the Department of Mathematics and Statistics of University of Helsinki, Finland.

Massive Open Online Courses (MOOC) on inverse problems

The courses below are offered through the University of Helsinki MOOC system. If you are not a student of University of Helsinki, please log in as a guest.

Selected online lectures

Minicourse: Introduction to sparse-data X-ray tomography,

Thematic Program Parameter Identification in Mathematical Models: Applications to PDE’s and Integral Equations, IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brazil, October 24-27, 2017.

Past courses

 • 2019 Spring, University of Helsinki:Applications of matrix computations,course homepage.How to make a science video?Moodle area (for University of Helsinki students only)
 • 2018 Fall, University of Helsinki:Inverse Problems I: Convolution and Deconvolution, see course homepage. This course is available as a Massive Open Online Course (MOOC) called Introduction to Computational Inverse Problems, see https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=148.Inverse Problems II: Tomography and Regularization, see course homepage. This course is available as a Massive Open Online Course (MOOC) called Introduction to Computational Inverse Problems, see https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=163.
 • 2018 Spring, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course homepage.
 • 2017 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see initial home page and the home page in the new system of University of Helsinki.2016 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.
 • 2016 Spring, University of Helsinki: Bayesian inversion, see course home page.
 • 2015 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.
 • 2015 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2014 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.
 • 2014 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2013 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.
 • 2013 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2012 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.
 • 2012 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2011 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2010 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.
 • 2009 Fall, University of Helsinki: Linear Algebra.
 • 2009 Spring, Helsinki University of Technology: Intensive Course on Inverse Problems, see course home page.
 • 2009 Spring, Tampere University of Technology: MAT-51327 Numerical Methods for Partial Differential Equations, see course home page.
 • 2009 Spring,Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.
 • 2008 Fall,Tampere University of Technology: MAT-13421 Honours Mathematics 2i (Laaja matematiikka 2i), see course home page.
 • 2008 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.
 • 2008 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.
 • 2007 Fall, Tampere University of Technology: MAT-13421 Honours Mathematics 2i (Laaja matematiikka 2i), see course home page.
 • 2007 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.
 • 2007 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.
 • 2006 Fall, Tampere University of Technology: MAT-51700 Bayesian Methods, see course home page.
 • 2006 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.
 • 2006 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.

List of MSc theses I have supervised at University of Helsinki

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani graduista

 • 2022 Johanna Kukkola: Can a neural network recognize seasons? Solving a classification problem based on weather observations
 • 2021 Elli Karvonen: Persistent Homology and Its Applications
 • 2021 Heikki Uuksulainen: Valokuvien tarkennusalgoritmien vertailu
 • 2020 Joel Enwald: Reconstructing simulated breast phantoms using neural networks inspired by the problem geometry
 • 2020 Anssi Koskinen: Exponential fitting for stripe noise reduction from dental x-ray images (industrial collaboration)
 • 2020 Selina Lehtoranta: Logistisen lämpötiladatan analyysi klusteroinnilla (industrial collaboration)
 • 2020 Ilmari Pohjola: Multiresolution Parameter Choice Method With Total Variation Based Regularization In Image Denoising
 • 2020 Sangita Seshadri: Image Deblurring: Comparing the Performance of Analytical and Learning Methods
 • 2020 Heli Virtanen: Tilted Haar wavelets – Reconstructions in Computed Tomography
 • 2019 Tomi Kallava: Propulsion Power And Fuel Consumption Estimation Of Ships (industrial collaboration)
 • 2019 Gür Ersalan Muzaffer: Inverse Mathematics Enhanced Neural Networks to Improve Defect Detection on Radiation Detectors (industrial collaboration)
 • 2019 Siiri Rautio: Combining Deep Learning and Iterative Reconstruction in Dental Cone-Beam Computed Tomography (industrial collaboration)
 • 2019 Ensio Suonperä: Shearlet-based projection to wavefront set prior with convolutional neural network
 • 2018 Topias Rusanen: Lego-palikoita ja 4D-röntgentomografiaa
 • 2018 Aaro Salosensaari: X-ray computed tomography of pipe sections by discrete tomography and total variation minimization
 • 2018 Suvi Telivuo: Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen (industrial collaboration)
 • 2017 Nargiza Djurabekova: Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography
 • 2017 Markus Juvonen: Patch-based image representation and restoration
 • 2017 Juho Rimpeläinen: Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography
 • 2016 Minna Hannula: Time series analysis: gap filling and feature recognition (industrial collaboration)
 • 2016 Riikka Huusari: Automatic identication of land cover types from satellite data with machine learning techniques (industrial collaboration)
 • 2016 Erna Piila: Some fundamental concepts of discrete tomography
 • 2016 Robert Sirviö: Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures (industrial collaboration)
 • 2016 Joonas Syren: Theoretical and numerical analysis of the Dirichlet-to-Neumann map in EIT
 • 2016 Pekko Tuominen: Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection (industrial collaboration)
 • 2015 Jenni Helander: Demosaicing – värikuvan muodostus digitaalikamerassa
 • 2015 Henna Kainulainen: Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization
 • 2015 Sini Lehtonen: Focus Stacking – Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi
 • 2015 Patrik Lod: Superresoluutio
 • 2015 Petri Luukkonen: Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD
 • 2015 Lasse Lybeck: Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering
 • 2015 Alexander Meaney: Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System
 • 2015 Eija Muhonen: MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä
 • 2015 Miika Paavola: Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomografiassa
 • 2015 Topi Talvitie: Geometric k:th shortest paths
 • 2014 Visa Mikkola: Sovellus satunnaisprojektioille: Korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista
 • 2014 Manu Hietaniemi: Hahmontunnistus terästeollisuudessa (industrial collaboration)
 • 2013 Sanna Tyrväinen: Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution
 • 2013 Jussa Klapuri: Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer (industrial collaboration)
 • 2012 Olli Koskela: Three Ideas of Metal Artifact Reduction in CT Imaging (industrial collaboration)
 • 2011 Jussi Määttä: Orthonormal wavelets and the scale-invariance of natural images
 • 2011 Markus Kettunen: Valaistusyhtälö

List of BSc theses I have supervised at University of Helsinki

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani kanditöistä

 • 2022 Jukka Aapro: Tietokonetomografiaa havainnollistava oppimissovellus Python-ohjelmointikielellä
 • 2021 Denis Davydov: Approximating solutions to 2D wave inverse scattering problem using a neural network
 • 2020 Emma Daly: Thesis on Tomography
 • 2019 Hilma Holappa: Mustavalkoisen valokuvan kontrastin adaptiivinen kohennus
 • 2019 Joel Enwald: Yksi- ja kaksiulotteisten signaalien tarkentaminen konvoluutioneuroverkkojen avulla
 • 2019 Heli Virtanen: Kalanpoisto – Harmoninen kuvanpaikkaus mielivaltaiselle alueelle
 • 2018 Tomi Kallava: Kaksiulotteisen asteroidin muodon esittäminen NURBS-käyrällä sekä valokäyrän simulointi
 • 2018 Siiri Rautio: Matriisiton kuvanpaikkaus käyttäen yleistettyä kokonaisvaihtelusäännöllistämistä
 • 2017 Arttu Nieminen: Simuloitu hehkutus
 • 2017 Miika Pelkonen: Lokaalit ei-tekstuurilliset kuvanpaikkausmenetelmät harmaasävykuville – kaksi funktion kokonaisvaihtelua hyödyntävää menetelmää
 • 2017 Pentti Sunila: Kokonaisvaihtelumenetelmät röntgentomografiassa
 • 2016 Santeri Horttanainen: Radiositeetti
 • 2016 Lauri Lode: Chan-Vese -kuvasegmentaatio
 • 2016 Aaro Salosensaari: Mallinnettu jäähdytys ja ympyräkiekkojen etsiminen kuvasta
 • 2016 Teemu Säilynoja: Kahden lohkon osittainen pienimmän neliösumman menetelmä muotoanalyysissä
 • 2015 Vesa Piilola: Kohinan suodattaminen harmaasävykuvista
 • 2015 Topias Rusanen: 4D-tomografiasimulaatio
 • 2015 Antero Vainio: Kohinanpoisto opetetun sanaston avulla
 • 2014 Henna Kainulainen: Konveksin kappaleen muodon selvittäminen valokäyrästä kaksiulotteisessa tapauksessa
 • 2014 Lasse Lybeck: Puheäänteen matemaattinen mallinnus ja simulointi
 • 2013 Joona Honkavaara: Haarin aallokkeen käyttö signaalin pakkauksessa
 • 2013 Juha-Antti Isojärvi: Valokuvien orientaatioanalyysi ja curveletit
 • 2013 Janne Leppä-Aho: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
 • 2013 Tuomo Ritakallio: Tunnuslukujen soveltaminen fotonijonon snapshottiin ja pikselöinnin tihentämisen vaikutus tunnuslukuihin
 • 2013 Pekko Tuominen: Diskreetin aallokemuunnoksen käyttö signaalin pakkauksessa
 • 2012 Mika Huttunen: Histogram Adjustment
 • 2012 Tiia Komulainen: Pieni hyvän visualisoinnin opas herra E.R.Tuften mukaan
 • 2012 Jarno Lintusaari Viitatuimmat artikkelit sivustolla CiteULike analysoituna koneoppimisen tukivektorikoneella
 • 2012 Miika Paavola: JPEG-pakkausartefaktojen poistaminen
 • 2012 Kimmo Sirén: äänilähteen käänteissuodatus
 • 2012 Kimmo Suotsalo: Kalliiden kohdefunktioiden optimointialgoritmit